Használati feltételek

A használati feltételekben rögzítjük a Sensodyne weboldal, www. sensodyne.hu megfelelő használatának feltételeit. A jelen szabályzat az oldal minden látogatójára és felhasználójára vonatkozik.

Az, hogy Ön az oldalunkat használja,  azt jelenti, hogy elfogadja, és beleegyezik, hogy követi az összes feltételt, amely megtalálható  ezekben az elfogadható használati feltételekben, amelyek kiegészítik a weboldalunk használati feltételeit.

Nem engedélyezett használati formák

Az oldalunkat csak jogszerű célokra használhatja.

Nem használhatja az oldalunkat:

 • bármely olyan módon, amely megsérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényt vagy rendeletet.
 • bármely olyan módon,  amely jogellenes és tisztességtelen,  illetve  törvénytelen vagy tisztességtelen célja vagy hatása van.
 • abból a célból, hogy kiskorúakat  károsításon vagy próbáljon károsítani bármilyen módon.
 • hogy  küldjön vagy tudatosan kapjon, feltöltsön, letöltsön, használjon vagy újrafelhasználjon olyan anyagot, amely nem felel meg a tartalmi követelményeknek.
 • hogy átvigyen vagy segítse a küldését kéretlen vagy jogosulatlan reklám és promóciós anyagnak vagy bármi más hasonlónak (spam).
 • hogy tudatosan továbbítson adatokat, küldjön vagy feltöltsön bármilyen anyagot, amely  vírusokat, trójai lovakat, férgeket, keyloggereket, spyware-t, adware-t vagy más káros programokat vagy hasonló számítógépes kódokat, amelyeknek a célja, hogy hátrányosan befolyásolják  bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver működését.

Szintén beleegyezik abba, hogy:

 • nem reprodukálja, nem másolja vagy nem adja újra el az oldalunk semmilyen részét ezzel megsértve a weboldal használatával kapcsolatos feltételeket.
 • nem lép be felhatalmazás nélkül, nem gátolja, nem tesz kárt, és nem zavarja meg:
 • az oldalunk bármely részének működését
 • bármely berendezést vagy hálózatot, amelyen az oldalunk tárolva van
 • bármely softvert, amit az oldalunkon használunk
 • bármely berendezést, hálózatot vagy softvert, amelynek a tulajdonosa és használója egy harmadik fél

Interaktív szolgáltatások

Időről-időre nyújthatunk interaktív szolgáltatásokat az oldalunkon (" interaktív szolgáltatások ").

Ahol  interaktív szolgáltatást nyújtunk, érthető tájékoztatást fogunk Önnek nyújtani az általunk kínált szolgáltatásról,  moderált-e és milyen formában (beleértve azt, hogy emberi vagy technikai).

Mindent megteszünk, hogy értékeljük a harmadik felek általi esetleges kockázatokat a felhasználók számára (és különösen a gyermekek számára), ha ezek a mi oldalunkon használt  bármilyen interaktív szolgáltatást használnak, és minden egyes esetben eldöntjük, hogy célszerű-e az érintett szolgáltatás korlátozását használni (beleértve, hogy milyen korlátozást kell használni) ezeknek a kockázatoknak a fényében. Azonban nem vagyunk kötelesek, hogy felügyeljük, figyelemmel kísérjük vagy korlátozzunk bármely interaktív szolgáltatást, amelyet a honlapunkon nyújtunk, és kifejezetten kizárjuk a felelősséget minden olyan veszteségért vagy kárért, amely interaktív szolgáltatás használatából ered, de amelyben a felhasználó megsérti a tartalmi követelményeket függetlenül attól, hogy a szolgáltatás korlátozott-e, vagy sem.

Bármely interaktív szolgáltatásunk használata  kiskorúak által a szülő vagy gondviselő beleegyezésével kell, hogy történjen. Azt tanácsoljuk azoknak a szülőknek, akik lehetővé teszik, hogy a gyermekük használja az interaktív szolgáltatást, hogy fontos, hogy  beszéljenek a gyerekekkel a biztonságukról, mivel a korlátozás nem üzembiztos. Az interaktív szolgáltatást használó kiskorúakkal a potenciális kockázatokat ismertetni kell.

Tartalmi követelmények

Ezek a tartalmi követelmények vonatkoznak minden olyan anyagra, amellyel Ön  hozzájárul a honlapunkhoz (járulékok), valamint minden hozzá társuló interaktív szolgáltatásra.

Meg kell felelnie  a következő követelmények szellemének valamint az írásnak is. Az előírások a hozzájárulás minden egyes részére és magára a hozzájárulásra is vonatkoznak.

A hozzájárulásoknak:

 • Pontosnak kell lenniük (ahol tényeket vonultatnak fel)
 • Őszintének kell lenniük (ahol véleményt fejeznek ki)
 • a vonatkozó jogszabályok értelmében kell lenniük az Egyesült Királyságban, és minden olyan országban, ahonnan küldték.

A hozzájárulásoknak nem szabad:

 • olyan anyagot  tartalmazniuk, amely valakit rágalmaz
 • olyan anyagot tartalmazniuk, amely obszcén, sértő, gyűlölködő vagy felbújtó.
 • szexuális jellegű anyagot népszerűsíteniük
 • erőszakot népszerűsíteniük
 • faji, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékosság szerinti, szexuális irányultság vagy életkor szerinti diszkriminációt támogatniuk
 • sérteniük a szerzői jogot, adatbázis jogot vagy bármely más személy védjegyét.
 • megtévesztőnek lenniük
 • egy harmadik fél  jogi kötelezettségét megsérteniük, például a szerződéses kötelezettség vagy  a bizalom kötelessége.
 • bármilyen illegális aktivitást támogatniuk
 • fenyegetőnek lenniük, visszaélniük vagy más magánéletébe behatolniuk, vagy bosszúságot, kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást okozniuk.
 • zaklatniuk, idegesíteniük, zavarniuk, riasztónak lenniük vagy bosszantaniuk bármely más személyt.
 • arra lenniük felhasználva, hogy más személyt megeszemélyesítsenek vagy hamis személyazonosságot vonultassanak fel.
 • azt a benyomást kelteniük, hogy  tőlünk erednek, ha nem ez a helyzet.
 • pártolniuk, támogatniuk, illetve segíteniük akármilyen jogellenes cselekményt, mint a való (csak példaként használva) a szerzői jogok megsértése vagy a számítógépes visszaélés.

Felfüggesztés és megszüntetés

Tájékoztatjuk, hogy diszkrecionális jogkörben mi határozzuk meg, hogy az oldalunk Használati Feltételei meg lettek-e szegve akkor, amikor Ön azt használta. Ha megsérti ezt a szabályzatot, fenntartjuk a jogot, hogy úgy fogunk eljárni, ahogy azt megfelelőnek tartjuk.

Amennyiben nem tesz eleget a Használati Feltételeknek, azzal megsérti a felhasználási feltételeket, amelyek alapján Ön jogosult használni a honlapunkat, ez azt eredményezheti, hogy mindent vagy valamennyi jogkövetkezményt jogosultak vagyunk végrehajtani:

 • A honlapunk használatának azonnali, ideiglenes vagy végleges megszüntetése az Ön vonatkozásában.
 • Minden Ön által az oldalunkon közzétett komment vagy feltöltés azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.
 • Figyelmeztetés kiküldése Önnek.
 • Jogi eljárások Ön ellen  a megszegéséből eredő minden költség visszatérítésére egy költségtérítés alapján (beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket).
 • További jogi eljárás Önnel szemben
 • Az ilyen információk megosztása a bűnügyi hatóságokkal.

Nem vállalunk felelősséget azokért az intézkedésekért, melyek a Használati Feltételek megszegésével járnak. A jelen Szabályzatban leírt követelmények nincsenek korlátozva, és más intézkedéseket is tehetünk, ha azt indokoltnak tartjuk.

Változtatások a Használat Feltételekben

Ezen oldal módosításával bármikor felülvizsgálhatjuk Használati Feltételeket. Kérjük, hogy a jelen oldalt időről időre ellenőrizze, hogy megtudja az esetleges módosításokat, mivel azok Önt jogilag kötelezik. Néhány rendelkezés, amely Használati Feltételekben található, felülírható más rendelkezéssel vagy értesítéssel, mely máshol az oldalunkon van feltüntetve.